Panel
Kancelaria
Działalność
Kontakt

Zakres działalności

Zakres świadczonych przez Kancelarię usług stanowi w szczególności:

kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców

udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych w zakresie:

prawo cywilne
prawo administracyjne
prawo gospodarcze
prawo spółek
prawo pracy
prawo zamówień publicznych
prawo podatkowe
prawo własności intelektualnej

zastępstwo w postępowaniach przez sądami i organami administracji publicznej

sporządzanie pisam związanych z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i podatkowymi

sporządzanie i analiza prawna projektów umów

 

Pytania dotyczące serwisu prosimy kierować na adres: admin@krptz.pl